A.TUVSJØEN A.S
ANLEGGSGARTNERMESTER

 

Bjergårdsgt. 22, Oslo's vakreste gårdsrom i 2004

A.Tuvsjøen AS utfører alle typer grøntanlegg.
Vi startet som personlig firma i 1976, med overgang til AS i 1987.

Vi er godkjent av Norges Håndverkerforbund og medlem av Norsk Anleggsgartnermesterlag, som
AUTORISERT ANLEGGSGARTNERMESTER.
Videre er vi godkjent som entreprenør i klassen DO.
Internkontroll og kvalitetssikring er innført.